Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Cetelem Online Áruhitel

HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL,
OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:

    Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya
 • Érvényes adóigazolvány

    Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

 • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a
  hiteligénylési fog megtalálni!
 • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

    Elakadt? Kérdése Van?

 • Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a (+36 20 3519572)-es számon!

HITELAJÁNLATUNK:

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő
esetén.
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt
hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra
Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000
Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat
eredménye szerint változhat.

 

Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész: 0 Ft Kezelési díj 0 Ft
Hitelösszeg: 2 000 000 Ft Referencia THM: 0,00 %
Futamidő: 10 hónap Havi törlesztőrészlet: 200 000 Ft
Fix, éves ügyleti kamat: 0,00 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 000 000 Ft

 

Az Angling Nation Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz
szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az
ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó
hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
Érvényes: 2022. május 16. napjától visszavonásig.

FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:

    Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az
alábbi követelményeknek:

 • Természetes személy
 • 18. életévét betöltötte
 • Magyarországon levő állandó lakcím
 • Igazolt, rendszeres jövedelem
 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

    A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító
  igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya

2. Jövedelmet igazoló okmányok

Ha Ön munkavállaló

 • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy
  legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar
  Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat
  tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy
 • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum
  3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is
  megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben
  megadott cím(ek)re szól.
  Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

 • Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó
  és családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Ha Ön őstermelő

 • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Ha Ön nyugdíjas

 • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a
  hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely
  az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji
  összesítő a nyugdíj összegéről.
 • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról
  szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

    A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb
jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

    Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa,
nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás
alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

    Konstrukció
Letöltés 

    Munkáltatói igazolás
Letöltés

    Ügynöki tájékoztató
Letöltés

    Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
Letöltés

LINKEK:

    Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

    Cetelem dokumentumok:
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

JÖVEDELEM-VÁLTOZÁS HATÁSAINAK BEMUTATÁSA:

ÜGYNÖKI TÁJÉKOZTATÓ:

Tájékoztató

(függő közvetítő)

a) cégnév: Angling Nation Kft.

székhely: 1107 Budapest, Szállás utca 13. M15-16

levelezési cím: 1107 Budapest, Szállás utca 13. M15-16

felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest,

Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail:

ugyfelszolgalat@mnb.hu)

 

b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A

nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

 

c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó

érdekeit képviseli.

 

d) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi

lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a

pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása

(hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt

 

e) Társaságunk pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat

el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.

 

f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére

vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban

(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

közölhesse.

A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak

nyitvatartási idejében, ennek hiányában a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon

és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén

megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar

Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a

panasz kezelésével nem ért egyet a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos

álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt

szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek

megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Magyar Cetelem Zrt. a panaszról

jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz

esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi,

egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt.

az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30

napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe

tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület

egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a

fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása

érdekében.

 

g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem

minősülő – szolgáltatása ellenértékeként számít fel díjat: kiszállítás díja.